Myyrinhalmeen kortteli

Vantaan Myyrmäessä sijaitseva Myyrinhalmeen korttelihanke on lähtenyt liikkeelle vuoden 2015 lopussa asemakaavamuutoshankkeena, jossa oli tavoitteena kehittää toimisto- ja pysäköintivaltaisesta alueesta elävä kaupunkikeskustakortteli Vantaan Myyrmäen ydinkeskustaan. Asemakaavamuutos hyväksyttiin vuoden 2018 lopussa Neva Arkkitehtien laatiman korttelisuunnitelman pohjalta.

Korttelisuunnitelma

Korttelikokonaisuuteen kuuluu rakennusoikeutta 35 000 kem2. Suunnittelukohde sisältää kuusi asuinkerrostaloa, kolme tornitaloa sekä pysäköintitalon. Korttelin suunnitelmassa tavoiteltiin monipuolista kaupunkikuvaa, jossa vierekkäisten rakennusten julkisivumateriaalit, värit ja rakennustekniikat poikkeavat toisistaan. Julkisivumaailmaa määrittää pääsääntöisesti paikalla muuratut tiiliseinät ja korttelin arkkitehtuurissa on erityisesti materialiteetissa ja kattomuodoissa pyritty monimuotoisuuteen. Kortteliin toteutetaan viher-, harja- ja lapekattoja ja nk. ullakkoasuntoja.

Korttelin massoittelussa vaihtelevat erikorkuiset massat, jotka rajaavat rakennusten väliin jäävää suurta korttelipihaa pienemmiksi piha-alueiksi, jotka ovat
autoliikenteeltä vapaita.

Tornitalojen suurilinjainen ilmaisu rauhoittaa ja tasapainottaa kokonaisvaikutelmaa, jota detaljirikkaat, matalammat 4–9 kerroksiset rakennusosat monipuolistavat. Korttelia kiertävät arkadit liiketiloineen levittävät korttelin toiminnat ja kulkuyhteydet katualueille, luoden ympärilleen aktiivista ja elinvoimaista kaupunkia.