Pirkkala Solja

Pirkkalan Soljan uuden asuinalueen menestyksekkäästä tontinluovutuskilpailusta Neva Arkkitehtien saama suunnittelutoimeksianto, jossa tavoitteena oli toteuttaa suhteellisen matalaa, kaupunkimaista ja korkealaatuista asuinympäristöä.

Suunnitelma yhdistelee nykyarkkitehtuurin voimakasta muotokieltä, harmonista, mutta vaihtelevaa tiilijulkisivupintaa, ihmisen mittakaavaa sekä urbaania tunnelmaa. Suunnitelman monimuotoisiin rakennuksiin sijoittuu erikokoisia asuntoja niin pienille asuinyksiköille kuin perheillekin. Näin alueesta muodostuu sosiaalisesti monipuolinen ja arkkitehtuuriltaan mielenkiintoinen.

Kilpailuehdotus

Rakennuksella on rakennusoikeutta 3000 kem2. Rakennuksen paikallamuuratuissa julkisivuissa on käytetty useita muuraustekniikoita, paikallisista pitsimuurausyksityiskohdista rakennusta kiertäviin tiilireliefeihin.

Tiiviin kaupunkiympäristön tunnelmaa on luotu sisäänvedetyillä parvekkeilla, runsailla pinnakaideaiheilla, sekä B-portaan ylimmän kerroksen ullakkoasunnoilla, lapeikkunoilla ja kattolyhdyillä.