Teiskon Pappila

Teiskon kirkonkylällä sijaitseva Pappilansaari on palvellut pappilakäytössä 1920-luvulta 1980-luvulle, jonka jälkeen pappilarakennukset ovat palvelleet asumista. Kohde kuuluu osaksi valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Neva Arkkitehdit on ollut mukana
laatimassa saarelle suunnitelmia sen avaamiseksi julkisempaan käyttöön.

Ranta-asemakaava ja loma-asuntokokonaisuus

Kohteeseen on laadittu ranta-asemakaava, jonka lisäksi pappilan päärakennukseen on laadittu muutossuunnitelma käyttötarkoituksen muuttamiseksi majoitus- ja juhlapalvelukäyttöön. Rantaasemakaavan luonnoksessa saarelle esitetään uutta kuudentoista mökin rakennuskokonaisuutta, joka palvelisi yhteisöllistä loma-asumista.

Arvokkaat rakennukset suojellaan. Saaren rannat halutaan avata yleiseksi virkistysalueeksi, ja aluetta palvelisi uusi yhteiskäyttöinen rantasauna. Osana kaavatyötä kohteeseen on myös laadittu kulttuuriympäristöselvitys.